ហាដំបងម៉ាស៊ីន, ឆ្កែហាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនហា Crunchy - Qunlong

Jinan Qunlong Machinery Co., Ltd. (Hereafter called “Dragons Machine”) is an international high-tech enterprise to produce Food Machine and Pet Food Machine. Incorporated 2004, Dragons Machine has one wholly owned manufacturing factory in Jinan City, and registers “DRAGONS MACHINE” as brand. We passed the ISO9001 quality management system certification in August 2016, and all the machines have EU CE Certification. With more than ten years’ development, Dragons Machine has set up mature sales networks, and sold machines to more than 50 countries around the world, includes USA, Canada, Germany, Italy, Spain, France, Russia, Turkey, Egypt, Mexico, Peru, Columbia, Malaysia, Korea, Nigeria, Saudi Arab, etc.

Council Member of Chinese North China Pet Industry Association (CNCPIA)

Awarded by The National Quality Service Credit AAA Enterprise

Recognized as Credible Enterprised of Shandong Province

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង អានបន្ថែម
Welcome to World of Pet Food Machine
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

សត្វចិញ្ចឹមបន្ទាត់ឥទ្ធិពលហូត

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!